Samningi við Sjúkratryggingar Íslands sagt upp

0
730

Bæjarráð Sveitarfélagsins Hornafjarðar lagði til á fundi sínum þann 9. júní að samningum við Sjúkratryggingar Íslands vegna reksturs hjúkrunarheimilis á Höfn verði sagt upp. Á fundi bæjarstjórnar 11. júní var samþykkt að segja samningnum upp en jafnframt að óska eftir viðræðum við heilbrigðisráðherra um hvernig ríkið geti staðið betur að fjármögnun þannig að áframhald geti orðið á rekstri sveitarfélagsins á þjónustunni.
Sveitarfélagið hefur um árabil rekið alla heilbrigðisþjónustu samkvæmt þjónustusamningum við Heilbrigðisráðuneytið eða Sjúkratryggingar Íslands. Um áramótin síðustu færðist rekstur heilsugæslu, sjúkrarýma og sjúkraflutninga til HSU á Selfossi að ósk ríkisins, sveitarfélagið hafði allan hug á að reka stofnunina áfram en ekki náðust samningar um það. Rekstur hjúkrunarheimilisins Skjólgarðs hefur þyngst verulega undanfarin ár. Fyrstu drög ársreiknings sýna fram á að eigið fé stofnunarinnar í árslok var neikvætt um 36,7 m.kr. þá eru ótaldar lífeyrisskuldbindingar sem munu að öllum líkindum falla á stofnunina að upphæð 34 m.kr. Rekstrarvandi þessa árs er mikill og margþættur, yfirfærsla heilsugæslu, sjúkraflutninga og sjúkrarýma til HSU hefur þar áhrif. Bendir allt til þess að uppsafnaður rekstrarhalli í lok árs verði um og yfir 100 m.kr.
Bæjarstjórn getur ekki unað við að rekstrarvandi hjúkrunarheimilisins lendi á sveitarfélaginu enda er rekstur hjúkrunar­heimila á ábyrgð ríkisins samkvæmt lögum. Sveitarfélagið Hornafjörður hefur rekið þennan málaflokk af myndugleika um langt skeið og hefur mikinn áhuga á að halda því verkefni áfram en sér sér engan veginn fært miðað við þær rekstrarforsendur sem núverandi fjárframlög frá ríkinu bjóða uppá.
Það er því með trega sem bæjarstjórn mun segja upp rammasamningi milli SÍ og sveitarfélagsins frá og með 7. júlí næstkomandi og óska eftir viðræðum við heilbrigðisráðherra um hvernig ríkið geti staðið betur að fjármögnun þannig að áframhald geti orðið á rekstri sveitarfélagsins á þjónustunni.