Varanleg velferð, ekki lánuð

0
1034

Það mælir allt með því að við fjárfestum í grundvallarstofnunum samfélagsins af skynsemi og til framtíðar. Það er á hinn bóginn dýrt að taka velferðina að láni eins og vinstri lántökuflokkarnir boða. Hundruðamilljarðakróna útgjaldaaukning í áhættustórsókn mun enda með stórtapi fyrir allan almenning í landinu. Allt mælir gegn því að eyða afganginum og taka lán fyrir restinni eins og sumir flokkar boða nú.

Öruggar samgöngur, góð heilbrigðis- og velferðarþjónusta, gott menntastarf á öllum skólastigum, tryggt húsnæði og öflugt atvinnulíf um allt land. Allt eru þetta velferðarmál sem eiga ekki bara að vera í lagi, heldur í hæsta gæðaflokki. En velferð til framtíðar kallar á ábyrgð og ítrustu útsjónarsemi af hálfu stjórnvalda. Almannafé verður að forgangsraða í verkefni sem munu nýtast landsmönnum sem best.

Að forgangsraða í uppbyggingu hjúkrunarheimila er skynsamleg nýting á almannafé enda stórbætir það bæði lífsgæði aldraðra að hafa aðgengi að viðeigandi þjónustu og dregur stórum úr kostnaði ríkisins af því að bjóða öldruðum upp á aðstæður sem hvorki þjóna þeim né sjúkrastofnunum landsins. Þannig bætum við líka þjónustu við aðra aldurshópa sem eru á biðlistum eftir þjónustu sjúkrahúsa.

Að forgangsraða í vegakerfið, lífæðar samfélagsins, og þar með umferðaröryggi þjónar öllum til framtíðar enda dregur það úr slysum og bætir upplifun ferðamanna. Þar ber að sjálfsögðu að forgangsraða á þau svæði þar sem álagið og umferðaróöryggið er hvað mest, þ.e. á suður- og suðvesturhorn landsins.

Að draga úr kostnaði við uppbyggingu íbúðarhúsnæðis með einföldun byggingareglugerðar tryggir lægra húsnæðisverð og þjónar þannig öllum þeim fjölda sem nú er að undirbúa sig við að stíga fyrstu skref inn á íbúðamarkað sem og þeim sem vilja minnka við sig.

Þá eiga stjórnmálamenn að nýta öll möguleg tækifæri til að bæta lífskjör í landinu og þar er stærsta sóknarfærið að festa krónuna við öflugan gjaldmiðil til að ná niður vaxtastiginu og skapa íslenskum fyrirtækjum stöðugt og gott rekstrarumhverfi til framtíðar. Að festa gengið gæti helmingað vaxtakostnað heimila, fyrirtækja og ríkisins sem aftur skapar stóraukið svigrúm fyrir alla til varanlegrar velferðar. Almenningur á ekki að þurfa að vinna kauplaust í sex vikur á ári fyrir fljótandi íslenska krónu!

Kjósum varanlega velferð, lægri vexti og stöðugleika. Kjósum Viðreisn!

Jóna Sólveig Elínardóttir
Varaformaður Viðreisnar og oddviti flokksins í Suðurkjördæmi