Íþróttastarf hafið að nýju

0
694

Ágætu foreldrar, nú hefur takmörkun á íþróttastarfi verið aflétt og heimilt að keppa hjá öllum aldurshópum en þó án áhorfenda. Við hjá UMF. Sindra viljum hvetja foreldra til að halda áfram að styðja börnin sín til íþróttaiðkunnar, þrátt fyrir að ákveðið stopp hafi komið í æfingar á síðasta ári. Það eru ákveðin teikn á lofti að hópar og sérstaklega eldri hópar í grunnskóla og framhaldskólanemar séu að hætta að stunda íþróttir á landinu öllu. Við hjá UMF. Sindra viljum sporna við þessari þróun og erum að bjóða upp á fjölbreytt íþróttalíf fyrir alla aldurshópa og sérstaklega þennan hóp. Það er þó þannig að íþróttaiðkun barna- og unglinga veltur á hvatningu og stuðningi foreldra og því er mikilvægt að foreldrar átti sig á því að þeir eru fyrirmyndirnar og áhrifavaldar í lífi barna sinna. Sveitarfélagið styrkir hvert barn árlega um 50.000 kr. í frístundastyrk og nú er einnig hægt að sækja um auka 45.000 kr. styrk til ríkisins gegn ákveðnum skilyrðum
Meðfylgjandi er metnaðarfull dagskrá og vonumst við til þess að sem flestir finni eitthvað við sitt hæfi og geti tekið þátt í íþróttaiðkun barna sinna og stundað sjálfir heilsusamlega hreyfingu.
Við óskum öllum velfarnaðar á árinu 2021
UMF. Sindri


Dear parents, now the restriction on sports activities has been lifted and competitions can be held for all age groups, but without spectators. We at UMF. Sindra would like to encourage parents to continue to support their children in sports, despite the training stop last year. There are certain signs in the air that groups in primary schools and upper secondary school have stopped play sports all over the country. We at UMF. Sindra want to counteract this development and we are offering a diverse sport for all age groups. However, sports activities for children and adolescents depend on the encouragement and support of parents, and parents must realize that they are role models and influencers in their children’s lives. The municipality supports each child around ISK 50,000 annually in grants to do sport and now it is also possible to apply for an extra 45,000 ISK. from the state.
Attached is an ambitious program and we hope that as many people as possible will find something suitable and will be able to take part in their children’s sports and engage in healthy exercise themselves.
We wish everyone a prosperous year 2021.
UMF. Sindri


Drodzy Rodzice, Zniesiono ograniczenia dotyczące zajęć sportowych i będzie można teraz organizować zawody dla wszystkich grup wiekowych, ale bez widzów. My w UMF Sindra pragniemy zachęcić rodziców do dalszego wspierania swoich dzieci w sporcie, pomimo przerwy w treningach w zeszłym roku. W powietrzu pojawiają się oznaki, że grupy w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych przestały uprawiać sport w całym kraju. My w UMF Sindra chcemy temu przeciwdziałać i oferujemy zróżnicowany sport dla wszystkich grup wiekowych. Jednak zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży zależą od zachęty i wsparcia rodziców, a rodzice muszą zdawać sobie sprawę, że są wzorami do naśladowania i osobami, które mają wpływ na życie swoich dzieci. Gmina wspiera każde dziecko w postaci dotacji w wysokości około 50 000 ISK na uprawianie sportu, a obecnie można również ubiegać się o dodatkowe
45.000 ISK od rządu.
W załączeniu jest ambitny program i mamy nadzieję, że jak najwięcej osób znajdzie coś dla siebie i będzie mogło samodzielnie uprawiać sport oraz praktykować zdrowy ruch.
Życzymy wszystkim pomyślnego roku 2021.
UMF. Sindri